www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"
"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349

ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com

พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
  
  
   
 

 
 

เกี่ยวกับวิทยุ
กฎ /กติกา
ที่ปรึกษา
เลขที่บัญชี
รายนามผู้บริจาคแรกตั้ง


 
 


พระคัมภีร์2017            เด็กดี วันนี้ในอดีต กองทุนกู้ยืมเพื่อก
อุตุนิยมวิทยา สำนักงาน กสทช. 

 


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร

 

การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต

ประชาชนในพระคัมภีร์พระธรรมเก่า ใช้ขี้เถ้าในด้านศาสนาเช่น สตรีที่ถูกข่มขืน โกยเถ้าใส่ตัวเพื่อเป็นเครื่องหมายของความทุกข์ (2 ซมอ. 13.19).

ในหนังสือเยเรมี 6.26 กล่าวถึงประชาชนกลิ้งบนขี้เถ้าเป็นเครื่องหมายของการไว้อาลัยแด่ผู้จากไป.

ส่วนในหนังสือโยบ 42.6 กล่าวถึงประเพณีการโรยขี้เถ้าใส่ตนเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ

และพระเยซูเจ้ากล่าวถึงการใช้เถ้าในความหมายนี้ พระองค์ตรัสว่า
“จง​วิบัติ​เถิด เมือง​โค​รา​ซิ​น จง​วิบัติ​เถิด เมือง​เบธ​ไซ​ดา เพราะ​ถ้า​การ​อัศจรรย์​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​เจ้า​เกิด​ขึ้น​ที่​เมือง​ไท​ระ​และ​เมือง​ไซ​ดอน​แล้ว
ชาวเมือง​เหล่า​นั้น​คง​ได้​นุ่ง​กระสอบ เอา​ขี้เถ้า​โรย​ศีรษะ กลับใจ​เสีย​นาน​แล้ว” มธ 11.21.

พระศาสนจักรจึงมีพิธีโรยเถ้าในวันพุธรับเถ้าที่หน้าผาก และผู้ประกอบพิธีกล่าวว่า
“จง กลับใจและเชื่อในพระวรสารเถิด” หรืออีกข้อความหนึ่งคือ
“ท่านเป็นดินและจะกลับกลายเป็นดินอีก”

ขี้เถ้าเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ เมื่อรับเถ้าเราก็เข้าใจว่า เราจะทำการชดเชยบาปช่วงมหาพรต

นอกจากนี้ขี้เถ้ายังเป็นเครื่องหมายของการที่เราต้องตาย ในหนังสือปฐมกาล 3.1และ19
พระเจ้าตรัสกับอาดัมและเอวาว่า “
“เพราะ​เจ้า​ได้​ฟัง​เสียง​ของ​ภรรยา และ​กิน​ผล​จาก​ต้นไม้​ที่​เรา​ห้าม​มิ​ให้​กิน แผ่น​ดิน​จะ​ถูก​สาปแช่ง​เพราะ​เจ้า

เจ้า​จะ​ต้องหา​กิน​จาก​แผ่น​ดิน​ด้วย​ความ​ทุกข์ยาก ทุก​วัน​ตลอดชีวิต  เจ้า​จะ​มี​อาหาร​กิน​ก็​ด้วย​หยาดเหงื่อ​บน​ใบหน้า

จนกว่า​เจ้า​จะ​กลับ​เป็น​ดิน​อีกเพราะเจ้า​ถูก​ปั้น​มา​จาก​ดิน เจ้า​เป็น​ฝุ่น​ดิน และ​จะ​กลับ​ไป​เป็น​ฝุ่น​ดิน​อีก.

           
           


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต

 

: เทศกาลมหาพรต : เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต ดงนั้น
ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้

  1. ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า  คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการของแต่
ละคน และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กำหนดวันชดเชยวันใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา
ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี และความรักเป็นพิเศษ เสียสละตนเอง และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
 2.  ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต  เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป
 3.  วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  เป็นวัน อดเนื้อ และ อดอาหาร
 4.  คริสตชนทุกคน   ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ

คริสตชนทุกคน   ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร

การอดเนื้อ  ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ

  • อดเนื้อ
  • ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
  • งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุรา และเบียร์ งดสูบบุหรี่
  • รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

       การอดอาหาร  หมายถึง  การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

       
           


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"มหาพรต การประจญ"
2018-02-14

 

 

Bishop Matthew 6:1-6,16-181 2018-02-14
****************

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"ข่าวดีจากพระเจ้า"
2018-02-14

 

 

เทศกาลมหาพรต

เทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Lent; ละติน: QUADRAGESIMA แปลว่า ที่สี่สิบ
เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน

โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระทรมานและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่คริสต์ศาสนิกชนปฏิบัติในช่วงนี้คือการอธิษฐาน
การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย

ทั้งนี้ระยะเวลา 40 วันมีความสำคัญเนื่องจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข 40 ไม่ว่าจะเป็น การบำเพ็ญเพียรอดอาหารของพระเยซูเป็นเวลา 40 วัน โมเสสอยู่บนเขากับพระเจ้า 40 วัน เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ 40 วัน
และการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็ใช้เวลายาวนานถึง 40 ปี อย่างไรก็ดีเมื่อนับวันจริง ๆ แล้วจะเป็น 46 วัน เนื่องจากชาวคริสต์จะไม่จำศีลอดอาหารในวันอาทิตย์ จึงเหลือเพียง 36 วันและต้องเพิ่มวันจำศีลอีก 4 วันให้ครบ 40 วัน

เทศกาลมหาพรตจึงเลื่อนมาเริ่มในวันพุธ (วันพุธรับเถ้า) ต่างกับเทศกาลอื่น ๆ เริ่มจากวันอาทิตย์แรกธรรมเนียมนี้ปฏิบัติกันในเฉพาะฝั่งศาสนาคริสต์ตะวันตก
ส่วนในศาสนาคริสต์ตะวันออกจะเริ่มต้นวันจันทร์ เรียกว่า "วันจันทร์สะอาด" (Clean Monday)

ชาวคริสต์หมู่มากฉลองเทศกาลนี้ (เช่น โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และแองกลิคัน)
ขณะที่บางกลุ่มเริ่มให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้มากขึ้น (เช่น คริสตจักรแบปทิสต์)

 

การปฏิบัติ
วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต สัตบุรุษจะรับเถ้าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต พิธีเสกและโรยเถ้า
ตามปกติจะทำในพิธีมิสซา หลังอ่านพระวรสารและบทเทศน์ ซึ่งให้ความหมายว่า

พระวจนะของพระเป็นเจ้าเป็นพลังสำคัญที่ปลุกเร้าจิตใจของคริสตชนให้สำนึกตน กลับใจ และใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการถ่อมตน ในเทศกาลนี้จึงมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้

ตามโบสถ์ต่าง ๆ ในช่วงระหว่างเทศกาลจะจัดดอกไม้น้อยลง เชิงเทียนบนพระแท่นก็จะเปลี่ยนเป็นเชิงเทียนแบบเรียบง่าย
ดนตรีจะบรรเลงเบา ๆ

เมื่อประกอบพิธีกรรม บาทหลวงจะสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์สีม่วง ซึ่งสื่อความหมายถึง

- การถ่อมตน - สำนึกผิด - การอดอาหาร
- มี "กระปุกมหาพรต" ให้ชาวคริสต์อดออมนำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้
- ภาวนาเป็นพิเศษ ทั้งตามโบสถ์และตามบ้านเรือน

 

ทั้งนี้ในระหว่างเทศกาลชาวคริสต์ควรสำรวมจดจ่อใจอยู่ที่พระเยซู สำนึกว่าตนเป็นคนบาป ตระหนักว่าต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลือ
กลับใจ สารภาพขอให้พระเจ้าอภัย และสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่

โดยตระหนักได้จากบทภาวนาของประธานของพิธีก่อนเริ่มเทศกาลที่เน้นย้ำคุณลักษณะดังกล่าว:

 

"ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเริ่มเทศกาลมหาพรต ต่อสู้กับกิเลสด้วยการถือศีลอดอาหาร โปรดประทานความช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าทุกคนรู้จักบังคับตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อสามารถต่อต้านความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณด้วยเถิด"

 

เมื่อครบ 40 วันเป็นวันฉลองพระเยซูคืนพระชนม์ เหมือนกับการอดทนลำบากในช่วงเทศกาล
แต่เมื่อตอนท้ายจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ (วันปัสกา)

เฉกเช่นเดียวกับหลักความเชื่อที่ว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขน
ปฏิบัติอย่างต่ำต้อยที่สุด แต่พระองค์จะเสด็จมาใหม่ในพระสิริรุ่งโรจน์

 

 


บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว
มธ 6:1-6,16-18

 

 


 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

 www.free-counter-plus.com
Update 2019-03-05
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550