1
" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"


เราจัดทำเพื่อบริการสาธารณะชุมชน
ไม่หวังผลทางธุรกิจ

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM.103.75 MHz. คลื่นชุมมชนฮิตร้อยเปอร์เซ็นต์ " ฟังทุกวัย สุขใจทุกวัน "
จากใจเจ้าบ้าน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ
เราจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อความสุขของทุกท่าน
เราหวังเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะสร้างรอยยิ้ม
ในทุกครั้งที่ท่านแวะเยี่ยมเรา

ที่มา วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM. 103.75 MHz.

แรงบันดาลใจ / แรงผลักดัน

 

เกิดจากการศึกษาและติดตามข้อมูล ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม แกนนำชุมชน

ตลอดจน หารือและประสานงานกับสมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคอีสาน

ซึ่งขณะนี้มี 70 จุด (ปี พ.ศ. 2547)และในเขต จังหวัดสกลนคร

วิทยุชุมชนเปิดดำเนินการไปแล้ว 2 จุด คือ วิทยุชุมชนคนภูพาน ( เครือข่ายอินแปง)

และ วิทยุชุมชนคนไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
โดยกำลังทดสอบออกอากาศ คือ

วิทยุชุมชนลุ่มน้ำสงคราม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

 

กลุ่มแกนนำการจัดตั้งวิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน

จึงดำเนินการประสานงานหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องส่ง

( ไม่เกิน 30 วัตต์ ระยะชัดเจนครอบคลุมรัศมี 15 กิโลเมตร)
ขณะนี้ได้งบประมาณแล้วทั้งสิ้น 70,000 บาท

ซึ่งผู้ร่วมอุดมการณ์ต่างช่วยกันบริจาค ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

( หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

ทั้งนี้ยังขาดงบประมาณอีก 50,000 บาท เพื่อจัดทำเสาส่งสัญญาณ ซึ่งสูง ไม่เกิน 30 เมตร

และสายสัญญาณ การออกอากาศ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงห้องส่ง

ในการนี้ คณะผู้ก่อตั้ง จึงพร้อมใจกันกราบนมัสการ พระคุณท่าน

พระครูสุวรรณศีลวงศ์ (หลวงพ่อหงษ์ อริยวังโส)

ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดศิริมงคล ต.นาโพธิ์

เพื่อขอความเมตตาเสาวิทยุและอุปกรณ์การติดตั้ง

พระคุณท่านจึงได้ให้ความเมตตา พระวิทยากรสามเณร ทุกรูปในศูนย์
ต่างช่วยดำเนินการออกแบบและจัดทำ จนแล้วเสร็จ

ในส่วนของสถานที่และห้องส่ง

คุณประสงค์ เนืองทอง

ผู้ก่อตั้งได้เสนอต่อ ที่ประชุมว่า

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ขอเสนอให้ใช้อาคารของตนเองไปก่อน
เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์นัก ปรับปรุงเล็กน้อยก็คงใช้ได้
อีกทั้งจะได้คอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดได้ โดยให้ใช้ชั่วคราวไปก่อน ในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

และในที่สุด วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน(คนนาโพธิ์เมื่อตอนก่อตั้ง)
ก็เปิดทำพิธี อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดย

นายใจ บุญนาค

นายอำเภอกุสุมาลย์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


 

   
                              
    

  

  

  

 

 

 

  

  


  

   
                                   
     

  

  
       
กลับหน้าหลัก

 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

 

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM.103.75 MHz. 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com