"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แรม 6 ค่ำ เดือน 11   
เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

 สุพจน์ ลอยพิลา
  รายการ สาระน่ารู้จาก กศน./หนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนในฝัน ช่วง คนกันเอง

  รายการ สาระน่ารู้จากเทศบาล/
เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วงคนกันเอง
  พบกันทุกวัน 13.00-15.00 น.

  น้องก้อย กริยา
  รายการ -เสียงชาวบ้าน , -ชุมชนคนลูกทุ่ง

                            พบกันทุกวัน 10.00-12.00 น.

 เมฆ เมืองนคร
  รายการ ลูกทุ่งสนธยา ,เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
                        พบกันทุกวัน 18.30-20.00 น.

 
 
 
 
บริการดาวน์โหลด
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก ตอน ศักดิ์ศรีของคน อาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 23
สารวัดท่าแร่ปีที่29 ฉบับที่46 เทศกาลธรรมดา16-22 พ.ย.57
สารวัดท่าแร่ปีที่29 ฉบับที่45 เทศกาลธรรมดา 8-15 พ.ย.57
   

วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ ได้ผ่านขั้นตอนการตั้งวิทยุแล้ว ซึ่งข้อมูลและแบบที่ต้องใช้มี
บริการดาว์นโหลดแบบและตัวอย่าง ขอทำ ขอมี และขอตั้งวิทยุ ที่นี่
แบบหนังสือขอให้รับรองตั้งเสาวิทยุุจาก-อบต
แบบหนังสือรับรองแบบและอนุญาตตั้งเสาวิทยุ จาก อบต
แบบหนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี
คําขอใบอนญาตุ ค้า / ซ่อมแซม / ทํา / นําเข้า / นําออก
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือเครื่องหมายฯ
       ตัวอย่างหน้าแรก   หน้าหลัง
 
     MovieOnline1
Radio Online jpsradio เต่างอยเรดิโอ
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร วาริชเรดิโอ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
     และโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร    ฟังข่าว
florafm-ฟลอร่ามิวสิค
สถาบันพุทธวจนวังสวนกล้วย
พระวาจา ปี 2014
วัดนักบุญ มารีอามักดาเลนา นาโพธิ์
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
 
 

 

ที่มา วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM. 88.25 MHz. (เดิม FM. 103.75 MHz. )

แรงบันดาลใจ / แรงผลักดัน

 

เกิดจากการศึกษาและติดตามข้อมูล ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม แกนนำชุมชน

ตลอดจน หารือและประสานงานกับสมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคอีสาน

ซึ่งขณะนี้มี 70 จุด (ปี พ.ศ. 2547) และในเขต จังหวัดสกลนคร

วิทยุชุมชนเปิดดำเนินการไปแล้ว 2 จุด คือ วิทยุชุมชนคนภูพาน ( เครือข่ายอินแปง)

และ วิทยุชุมชนคนไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์

โดยกำลังทดสอบออกอากาศ คือ

วิทยุชุมชนลุ่มน้ำสงคราม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

 

กลุ่มแกนนำการจัดตั้งวิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน

จึงดำเนินการประสานงานหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องส่ง

( ไม่เกิน 30 วัตต์ ระยะชัดเจนครอบคลุมรัศมี 15 กิโลเมตร)
ขณะนี้ได้งบประมาณแล้วทั้งสิ้น 70,000 บาท

ซึ่งผู้ร่วมอุดมการณ์ต่างช่วยกันบริจาค ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

( หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

ทั้งนี้ยังขาดงบประมาณอีก 50,000 บาท เพื่อจัดทำเสาส่งสัญญาณ ซึ่งสูง ไม่เกิน 30 เมตร

และสายสัญญาณ การออกอากาศ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงห้องส่ง

ในการนี้ คณะผู้ก่อตั้ง จึงพร้อมใจกันกราบนมัสการ พระคุณท่าน

พระครูสุวรรณศีลวงศ์ (หลวงพ่อหงษ์ อริยวังโส)

ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดศิริมงคล ต.นาโพธิ์ ในขณะนั้น

เพื่อขอความเมตตาเสาวิทยุและอุปกรณ์การติดตั้ง

พระคุณท่านจึงได้ให้ความเมตตา พระวิทยากรสามเณร ทุกรูปในศูนย์
ต่างช่วยดำเนินการออกแบบและจัดทำ จนแล้วเสร็จ

ในส่วนของสถานที่และห้องส่ง

คุณประสงค์ เนืองทอง

ผู้ก่อตั้งได้เสนอต่อ ที่ประชุมว่า

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ขอเสนอให้ใช้อาคารของตนเองไปก่อน
เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์นัก ปรับปรุงเล็กน้อยก็คงใช้ได้
อีกทั้งจะได้คอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดได้ โดยให้ใช้ชั่วคราวไปก่อน ในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

และในที่สุด วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน(คนนาโพธิ์เมื่อตอนก่อตั้ง)
ก็เปิดทำพิธี อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547

โดย

นายใจ บุญนาค

นายอำเภอกุสุมาลย์ในขฯะนั้น
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


 

   

       คุณพ่อคัมศรณ์ กาแก้ว เจ้าอาวาสวัด นักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ขณะนั้น
ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวอวยพรและเสกเปิดวิทยุ

                       
    


  


  


  


 


 


 


  


    


   

                                   
    
 


  


  


 

   
 

 
 

 
 
วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ  
FM 88.25 MHz.
ไปดำเนินการ ด้าน การระงับคดี การขอมี ขอใช้ีเครื่องส่งวิทยุ
การขอทำเครื่องส่งวิทยุขอตั้งวิทยุ ประเภทบริการชุมชน
ในนามกลุ่มคนแล้ว
เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
พร้อมยื่นขอต่ออายุ
ไปถึง ธันวาคม 2558

พร้อมรายละเอียดและตัวอย่าง

ชมภาพ
บรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ครั้งที่ 30
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557 
 

มอบสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดยนายประสงค์ เนืองทอง ประธานฯ
มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกคลอดบุตร
เมื่อ 14 ตุลาคม 2557

รวมประกาศและระเบียบต่างๆ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว
2013-11-23


รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam   Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos
 
 

 
 

     

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วม
ในการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบ
บในระดับจังหวัดสกลนคร

เมื่อ 14 พ.ย.2557

ประมวลภาพบรรยากาศตลาดเย็น
ตลาด พอเพียงโพธิ์ทอง ครั้งที่ 34
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย. 2557ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อ 8 พ.ย.2557กิจกรรมเวทีฟรัคอนเสิร์ต
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 Mz.

เมื่อ 1 พ.ย. 2557

พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

พบปะ ม.6 ซ.ย.ท่าแร่ รุ่น 29
เมื่อศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557


พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 31 ตุลาคม 2014


พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 30 ตุลาคม 2014


มติที่ประชุมวัน คณก.วิทยุ
ี้ อนุมัติงบประมาณ เดือนละหมื่น

เพื่อการจัดกิจกรรมวิทยุ ทุกเดือน
ตลอดปีนี้ และ ตลอด ปี 2558


ตลาดพอเพียงโพธิ์ิ์ทอง
ตลาดเย็นครั้งที่ 31  

เมื่อ 23 ตุลาคม 2557


สวดเดือนแม่พระที่บ้าน
และวันเกิด

22 ตุลาคม 2557


การระงับคดี การขอมี ขอใช้ีเครื่องส่งวิทยุ
การขอทำเครื่องส่งวิทยุขอตั้งวิทยุ ประเภทบริการชุมชน ในนามกลุ่มคน

เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
พร้อมยื่นขอต่ออายุปถึง ธันวาคม 2558

ชมภาพ
บรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ครั้งที่ 30
  เมื่อ 16 ตุลาคม 2557

มอบสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดยนายประสงค์ เนืองทอง ประธานฯ
มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกคลอดบุตร

เมื่อ 14 ตุลาคม 2557

รวมประกาศและระเบียบต่างๆ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด


ประมวลภาพตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ตลาดเย็น ครั้งที่ 29


เมื่อ 9 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมารดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 9/2557 อนุมัติเงิน ฯลฯ


เมื่อ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ 
 

 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2014-11-22
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550