www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"

"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

 

พิธีนพวารแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ (Novena to Our Mother of Perpetual Help) ท่าแร่-หนองแสง

 

 

บทภาวนา ปีแห่งนักบุญโยเซฟ
2020-12-08-2021-12-08
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

 


********************************************************

ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
22 ธ.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด แจ้งปิดรับเงินสมทบโครงการฯ
ขอขอบคุณร้านค้า รถไถ ผู้ร่วมสมทบ อปพร.อสม. แม่บ้านจิตสาธารณะ ชาวชุมชนของเรา
กิจกรรมก้าวไปด้วยกัน โครงการสร้างทางลำลอง 2 ข้างถนนใหญ่


สรุปผล
รายการรับและรายการจ่ายโครงการสร้างทางลำลอง 2 ฝั่งถนนใหญ่
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการรับจากเงินสมทบ จาก หมู่ 1,หมู่ที่ 11 จำนวนเงิน 21,880.00 บาท

รายการจ่าย
รถถมดินฝั่งในหมู่บ้าน 87 รถ 87 X 250 จำนวนเงิน 21,750.00 บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการรับจากเงินสมทบ จากฝั่งสหกรณ์ จำนวนเงิน 46,270.00 บาท

รายการจ่ายรถถมดินฝั่งสหกรณ์ 199 รถ แยกเป็น
146 รถ X250 จำนวนเงิน 36,500.00บาท
53 รถ X100 จำนวนเงิน 5,300.00 บาท
ค่าท่อ 6 ท่อน จำนวนเงิน 3,600.00 บาท
เติมน้ำมันรถไถ 2 คัน จำนวนเงิน 1,000.00 บาท

รวมจ่ายฝั่งสหกรณ์ จำนวนเงิน 46,400.00 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รวมจ่ายตลอดโครงการทั้งสิ้น จำนวนเงิน 68,150.00 บาท)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


หมายเหตุประกอบโครงการ : คณะกรรมการสหกรณ์ฯ สมทบเพื่อให้รายจ่ายที่ติดลบ
ครบเต็มจำนวนจ่ายทั้งนี้
ทุกท่านที่สมทบ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดประกอบโครงการได้
ที่สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด ในเวลาทำการ


ขอพระกุมารอวยพรมายังทุกท่าน ทุกครอบครัวครับ

รายนามผู้ลงทะเบียนและสมทบเงิน รายการรับ-จ่าย กิจกรรมก้าวไปด้วยกัน
การสร้างทางลำลองสองข้างถนนใหญ่ ม.11 ต.นาโพธิ์ เมื่อ 5 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

         

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว


       
             

    บันทึกแห่งความทรงจำ        

           

บทกวี" วัยกับเวลา...และการเดินทางของชีวิต"  โดย ปสน.
กลับมาอีกครั้ง หนุ่มๆ สาวๆ มัธยมปลาย
ปี 2529 ซ.ย. ท่าแร่ สกลนคร
เมื่อ 2 พ.ย. 2556

หนังสืออนุสรณ์ ม.6
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2529

             

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร


ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
           

         
วันและเหตุการณ์สำคัญ
             
         
             
             

 

 
 

 
 
" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2021-12-24
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550